Kvíz o M.R. Štefánikovi

V 135 roku výročia narodenia Milana Rastislava Štefánika sa uskutočnila v Partizánskom- v meste kde má spoločnosť svoj najpočetnejší klub  netradičná spomienka na nedožité narodeniny velikána slovenských dejín. Miestom konania spomienky bolo miestne Mestské múzeum a cieľovou skupinou, resp. osobami ktoré si na Štefánika zaspomínali školopovinní žiaci vo veku 13 a 14 rokov. Účelom akcie nebola len klasická spomienka, ale možnosť rozvinúť v deťoch zábavnou a kreatívnou formou prirodzený záujem o osobu M. R. Štefánika.  Tomu všetkému však predchádzala niekoľko týždňová, ba až mesačná príprava. Prvou bolo zriadenie Mestského múzea v Partizánskom za účelom zdokumentovania najdôležitejších momentov z histórie mesta Partizánske a rozvíjania pozitívneho vlastenectva a šírenia poznania a vzdelania cez rôzne výstavy, či spoločenské podujatia. A práve jedna z prvých výstav v múzeu a na ňu nadväzujúca súťaž o Štefánikovi úplne presne naplnila tieto kritériá, ktoré sa tak kladne rozvíjajú vďaka podpore primátora doc. PaeDr. Jozefa Božika PhD. Lokálnemu múzeu sa podarila za veľkého prispenia predsedu miestneho klubu Štefana Ševčíka zapožičať od Vojenského historického múzea v Piešťanoch najkvalitnejšie spracovanú putovnú výstavu o živote gen. Štefánika na Slovensku, ktorú v mesiacoch máj až jún nielenže mohla vidieť verejnosť v Partizánskom, ale ktorá výborne poslúžila aj ako jedno zo súťažných stanovíšť už spomenutej súťaže.

DSCN2200Finálovej súťaži odohrajúcej sa v múzeu predchádzalo prvé kolo, ktorého sa zúčastnili žiaci ôsmeho ročníka zo siedmych základných škôl a osemročného gymnázia v počte 80 žiakov. Z prvého kola sa z každej školy klasifikovali do finálového kola v múzeu po zvládnutí testu prví dvaja najlepší žiaci. Pričom ani ďalší v poradí neobišli skrátka. Poradí tretí a štvrtí žiaci boli súčasťou spomienky ako diváci a zároveň ich čakal spoločný výlet do múzea na Košariskách a na Mohylu na Bradle. Samotná súťaž, ktorá bola i spomienkou prebehla v múzeu za účasti finálovej šestnástky, ktorá bola rozdelená do štyroch štvorčlenných družstiev. Súťaž prebehla v uvoľnenom, no zato veľmi tvorivom duchu v dvoch etapách, pričom pripomínala úspešné zábavno-vzdelávacie programy ako Milujem Slovensko, či hru Riskuj, ktorú pripravili vedúci odboru školstva Mgr. Pavol Horňan a kurátor múzea, pedagóg a miestny poslanec PhDr. Vladimír Marko so svojím tímom.

V prvej časti súťaže na žiakov čakala vedomostná súťaž pozostávajúca z tridsiatich otázok, ktoré boli uvedené na plátne interaktívnej tabule. Po prečítaní otázky moderátorom deti za pomoci hlasovacieho zariadenia označili odpoveď, ktorú poDSCF1605kladali za správnu. Po hlasovaní zariadenie ukázalo správnu odpoveď a zároveň sa žiaci ako aj publikom dozvedelo z úst kurátora rôzne pikošky, či zaujímavosti tej či onej konkrétnej udalosti, zo života Štefánika, ktorú mapovala konkrétna otázka. Na konci celého kvízu došlo k vyhodnoteniu, nielen na základe príslušnosti k svojmu tímu, ale i k vyhodnotenou jednotlivých jednotlivcov, kde sa ukázalo, že mládež aj za pomoci svojich pedagógov dosiahla v percentuálnej úspešnosti naozaj výborné čísla. V druhej časti súťaže žiaci využili nielen svoje vedomosti a um, ale aj kreativitu a spoluprácu, ktorou tak veľmi vynikal Štefánik. Ich úlohou bolo zoradiť historické udalosti spájajúce sa som Štefánikom chronologicky, nájsť správne osobnosti v pexese, správne poskladať puzzle Mohyly, či v relatívne krátkom čase vymyslieť krátku báseň o Štefánikovi. Na záver súťaže prišlo k oceneniu všetkých žiakov ako i  najlepších jednotlivcov, či družstva z rúk predsedu Spoločnosti Ing. Jána Tataru a podpredsedu miestneho klubu Mgr. Zdenka Cháru.

 Veľmi dobrý ohlas spomienkovej súťaže dokladuje aj ten fakt, že už na jeseň kurátor miestneho múzea PhDr. Marko pripravuje tematicky podobnú akciu o ďalšej výraznej osobnosti našich dejín, ktorej na tento rok taktiež pripadlo okrúhle výročie narodenia. Hádajte o koho ide podobne ako naše deti, ktorým je veľmi dôležité pripomínať velikánov našich dejín ako aj dôležité medzníky z histórie, pričom práve nenásilné zábavno-kreatívne formy môžu byť práve tou najlepšou cestou.

Comments are closed