20. výročie Dňa ozbrojených síl SR – dohoda o spolupráci s Klubom generálov SR

Picture1Dňa 22.9.2013  sa pri príležitosti 20 výročia  Dňa ozbrojených síl SR, pri Pamätníku Hurbanovských bojov v Brezovej pod Bradlom, uskutočnilo spomienkové stretnutie spojené s pietnym aktom za účasti hlavných predstaviteľov ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Za účasti náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generálporučíka Petra Vojteka, zástupcov Vojenskej kancelárie prezidenta SR, veliteľov operačných veliteľstiev ozbrojených síl SR, starostky Brezovej pod Bradlom a starostov priľahlých obcí, príslušníkov Klubu generálov SR, Zväzu vojakov SR, Únie vojnových veteránov, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Spoločnosti M. R. Štefánika a ďalších neziskových organizácií, ako aj občanov Brezovej pod Bradlom, boli pamätnými medailami ocenení príslušníci ozbrojených síl SR, ktorí sa pričinili o rozvoj OS SR počas ich 20-ročnej histórie.

V úvode spomienkového stretnutia vystúpil pán Drahoslav Machala, spisovateľ z Bratislavy, ktorý prítomným pripomenul historické súvislosti a dôležité detaily udalostí z rokov 1948 a 1949.

Obyvatelia z Brezovej pod Bradlom a okolia potvrdili svojou účasťou dôležitosť odkazu našich predkov z 19. storočia ako aj podporu našim súčasným profesionálnym vojakom pri príležitosti osláv Dňa ozbrojených síl Slovenskej republiky.

V tento deň,  22.9.2013, sa na mestskom úrade v Brezovej pod Bradlo podpísala „Dohoda o spolupráci medzi Klubom generálov Slovenskej republiky a Spoločnosťou  Milana Rastislava Štefánika“, v zastúpení za Klub generálov Slovenskej republiky generálmajorom Ing. Františkom Blanárikom a za SMRŠ Ing. Jánom Tatarom. Za touto iniciatívou stojí predseda klubu PE Š. Ševčík.

Za miestny klub v Partizánskom sa zúčastnili:  brigádny gen. Ing. Ondřej Novosad,  bridádny gen. Ing. Juraj Krištofovič, gen. v.v. Ing. Marián Mikluš, gen. v.v. Ing. Svetozár Naďovič, p. Štefan Ševčík a p. Miroslav Maxina.

phoca_thumb_l_p1150202

Comments are closed