95. výročie vzniku Československej republiky – krst knihy Dejiny Slovenska do vrecka

prevziať

Dňa 28.10.2013 mesto Partizánske, ako jedno z mála slovenských miest, oslávilo 95. výročie vzniku Československej republiky (ČSR) v Panoramatickom 3D kine. Pri tejto príležitosti bola pokrstená i kniha „Dejiny Slovenska do vrecka“.    
Knihu napísal člen miestneho klubu v Partizánskom p. Mgr. Vladimír Marko. Podľa autora obsahuje knižka kľúčové slovenské dejiny, ktoré by si mal osvojiť asi každý mladý človek, ktorý chce byť priemerne vzdelaný. Dejiny Slovenska do vrecka sa rozhodol napísať aj preto, lebo dnes mladí ľudia menej čítajú a hoci je podobných publikácií veľa, sú 200 až 300-stranové, a mladý človek si takú knihu do ruky nevezme. Knižka nesie na obale logo a názov miestneho klubu v Partizánskom, nakoľko klub sa podieľal na jej vzniku prostredníctvom pomoci p. Š. Ševčíka . Knižku pokrstili historici Doc. PhDr. Ivan Laluha, CSc. a PhDr. Anton Hrnko, CSc.. Profesor Ivan Laluha je aj recenzent knihy.

i_2064189

V prípade záujmu o knihu môžete kontaktovať predsedu klubu. Aktuálna cena publikácie je 2,- Eurá.

Comments are closed