Aktivity klubu 2014

Dovoľte aby som Vám predstavil aktivity spoluorganizované klubom PE a spoločnosťami s ktorými klub úzko spolupracuje, na ktoré ste všetci srdečne pozvaný.

Organizačné detaily a bližšie informácie k daným aktivitám budú včas aktuálne prezentované na web stránke www.mrstefanik.sk v sekcii oznamy ale aj formou e-mailu členskej základni.

     
Apríl Výročie oslobodenia mesta Partizánske.
Máj Spomienková slávnosť na Bradle.                                                                            Pri príležitosti 94. výročia tragiskej smrt M. R. Štefánika.
Jún Deň detí. Čas a miesto budú spresnené.
Júl Oslavy príchodu sv. Cyrila a Metoda v meste Partizánske.                                        Pri príležitosti 1 150. výročia príchodu vierozvestcov na slovenské územie.
Júl Položenie venca k pilónom Štefánikovho ďalekohľadu na hvezdárni v Malých Bieliciach.
August Hokejový turnaj o pohár Zdena Cháru v ľadovom hokeji na zimnom štadióne v Partizánskom.
August Súťaž vo varení guľášu spoločnosti Lions Club Československo. Zúčastnite sa ako člen družstva klubu PE alebo divák.
September Mestské oslavy výročia SNP a Dňa Ústavy SR v meste Partizánske.
September Spomienkové stretnutie spojené s prietnym aktom pri Pamätníku Hurbanovkých bojov v Brezovej pod bradlom.                                                                                       Pri príležitosti Dňa ozbrojených síl SR.
September Zasadenie stromu na najnavštevovanejšom vrchu Nízkych Tatier, opradenom povesťami – Kráľovej holi. Čas, miesto a dátum budú spresnené.
Október Súťaž vo varení guľášu primátora mesta Partizánske. Zúčastnite sa ako člen družstva klubu PE alebo divák.
Október Valné zhromaždenie Spoločnosti M. R. Štefánika v Piešťanoch
Október Česko – slovenský deň.                                                                                                   Pri príležitosti 95. výročia vzniku samostatného Česko-slovenského štátu  dňa 28. októbra 1918. Čas, miesto a dátum budú spresnené.

Termíny budú včas spresnené na web stránke www.mrstefanik.sk v časti Oznamy a v časti Partizánske.

S pozdravom              Štefan Ševčík

Predseda klubu M. R. Štefánika Partizánske

Comments are closed