1. schôdza klubu Partizánske v roku 2012

     Dňa 16.3.2012 sa uskutočnila prvá tohtoročná schôdza klubu s členmi  výboru,  v miestnej reštaurácii Kotolňa v meste Partizánskom.  Na schôdzi sme jednohlasne odhlasovali udelenie Dekrétu čestného predsedu klubu v Partizánskom  doc. PaedDr. Jozefovi  BOŽIKOVI, PhD. – primátorovi mesta Partizánske.

Nový členovia klubu Partizánske

Dňa 14.3.2012  bol prijatý nový  člen  klubu p. Zdeněk  CHÁRA – majster športu a olympionik v zápasení. Dňa 15.3.2012  bol prijatý nový  člen  klubu p. JUDr. Jozef  ŠKULTÉTY – prezident  Lions klubu a podpredseda Dubčekovej spoločnosti.  S pánom ŠKULTÉTYM už máme dlhodobú spoluprácu.