Výroky

Som Slovák telom i dušou – neznám lásky polovičatej.

Kto si myslí, že mu slobodu druhí vybojujú, ten jej nie je hodný.

Kto zaobchádza so všetkými ľuďmi rovnako, uráža tých, ktorí sú lepší.

Naša sloboda bude, a preto je už dnes.

Pre ľudí pevného predsavzatia a vytrvalosti niet nemožnosti.

Nech každý z nás je dnes lepší, ako bol včera, a vlasť naša bude veľká a slávna.

Žil som krásny život, prežíval som večnosť v sekundách.

Nežiadam nič iné, len aby moji ľudia mohli umierať za svoje ideály.

Ak už mám padnúť, nechže som aspoň v slovenskej zemi pochovaný.

Nemôžeme udalosti tvoriť. Tie sú výsledkom tisícich faktorov, na ktoré nemáme na všetky vplyv. Môžeme im však dať určitý smer, útvar.

Národu sa nedáva, len žobrákovi, národu treba obetovať.

Búrlivý je môj život a bude plný zápasu. So šťastím by som sa delil, ak však padnem, chcem padnúť sám.

Veriť, milovať, pracovať.

Budúcnosť moja je buď skvelá, buď nijaká.

Život na mňa musí čakať, a nie živorenie.

Verím vo vývoj vedy, a preto vo vývoj všetkého, čo je šľachetné a človečenstvu prospešné.

Ach, aké hrozné je poznanie skutočnosti.

Národ si slobodu musí zaplatiť svojou krvou.

Mne nejde o to, za cenu nečinnosti kúpiť si život. Ja nechcem žiť o dvadsať – tridsať rokov. Teraz – teraz chcem žiť.

Roky a roky žijú dakedy ľudia vedľa seba a sú si cudzími.

História a zdravá logika ukazujú, že čo je zhnité, nemá trvania.

Vzdycháme, že život je krátky a súčasne ním ľahkomyseľne mrháme.

Ach prečo nežijeme vždy logicky: s dušou skromnou, ale nie otrockou, so srdcom šľachetným, bez známok slabosti, s mysľou bádajúcou bez prenáhlenia a preceňovania svojich schopností.

Blúdim vo svete sám a smutný, moje jediné šťastie je, že sa stanem užitočným. Verím vo vyšší ideál, chcem slúžiť.

Aká tragédia a aká komédia je ten život.

Miluj, ale zachovaj si svoju silu, voľnosť, individualitu.

Odmietam akéhokoľvek sudcu. Tým môže byť iba Boh alebo jeho hlas v mojom svedomí.

O toľko som voľnejší, o koľko som učenejší a o toľko nevedomosť v putá jíma.

Kto si zachová krásu duše, nikdy sa nebude cítiť nešťastným, najšpatnejšou vecou je hnusný charakter.

Kto si myslí, že mu slobodu druhí vybojujú, nie je jej hodný.

Pomôžte mi oslobodiť moju vlasť!

Demokracia, to znamená myslieť skôr, než jednáš, či tým nepoškodzuješ blížneho, rodinu, národ, spoločnosť. To znamená opanovať svoje vášne, nie rozprávať, ale problémy riešiť. Demokracia je organizovaná myšlienka, to je idea proti chaosu.

Sila ducha je neobmedzená a nemá hraníc.

Milujem pravdu nielen z mravného stanoviska ale aj ako matematik. Ako priama čiara je najkratším spojením dvoch bodov, tak je pravda najkratšou cestou k uskutočňovaniu našich predstáv.

Ja s udivením hľadím do vesmíru a snažím sa určiť v ňom súradnice mojej duše.

Ja som matematik. Hľadám veci pozitívne, hlavnou vecou je objasniť si cieľ a jeho hodnotu.

Je potrebné ľudí učiť veriť, je potrebné ich milovať napriek všetkých ich chybám, je potrebné učiť ich milovať, ale nevyhnutné je tiež pracovať a učiť pracovať iných.

Poctivosť nie je slovo – to je logický dôsledok života..

Comments are closed