Recepcia veľvyslanca Ruskej federatívnej republiky

Dňa 11.6. 2013  sa čestný predseda miestneho klubu M. R. Štefánika v Partizánskom Štefan Ševčík a primátor mesta PE doc. PaedDr. Jozef Božik zúčastnili na recepcii veľvyslanca Ruskej federatívnej republiky, ktoré bolo pri príležitosti štátneho sviatku Ruskej federatívnej republiky. Oslavy sa konali v Bratislave  v Hoteli Bôrik. Na akcii bolo pozvaných …

Pokračovať v čítaní

Aktivity klubu Partizánske v roku 2013

          Dovoľte aby som Vám predstavil aktivity spoluorganizované klubom PE a spoločnosťami s ktorými klub úzko spolupracuje, na ktoré ste všetci srdečne pozvaný. Organizačné detaily a bližšie informácie k daným aktivitám budú včas aktuálne prezentované v sekcii oznamy an tejto webovej stránke, ale aj formou e-mailu členskej základni.

Projekty klubu Partizánske

          Piliérom aktivít klubu je zviditeľnenie M. R. Štefánika na verejnosti, ako osoby hodnej nasledovania pre všetky generácie. K tomu nás vedie skutočnosť, že spoločenské povedmie o osobe a živote nášho velikána je veľmi nízke ale aj presvedčenie, že šírenie postojov a hodnôt ktoré vyznával pomôže rozvinúť pozitívne vlastenectvo ako aj obnoviť mravné …

Pokračovať v čítaní