Členská schôdza – významné stretnutie členov

Milí členovia klubu MRŠ Partizánske, priaznivci a podporovatelia,            dňa 2. marca 2013 sa v penzióne Kalinka so sídlom v Malých Bieliciach uskutočnila členská schôdza členov Miestneho klubu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v Partizánskom. Počas troch rokov od založenia sa stal náš klub najväčším, ale aj najatraktívnejším klubom v Spoločnosti M.R. Štefánika. …

Pokračovať v čítaní

Beseda s Františkom Kellem

Dňa 14.11.2012 sa v Bánovciach nad Bebravou počas “Dní Štefánika” uskutočnila beseda s p. RNDr. Františkom KELLEM, CSc. v mestskom kultúrnom stredisku. Súčasťou programu bolo premietnutie filmu p. KELLEHO„Štefánik po stopách od stredozemného mora po VAVAU“. Prezentácia miestneho klubu Partizánske bola zabezpečená banerom a prítomnosťou predsedu klubu p. Štefanom Ševčíkom a p. …

Pokračovať v čítaní

Beseda s Pavlom Kanisom

Dňa 7.11.2012 sa v Bánovciach nad Bebravou počas “Dní Štefánika” uskutočnila beseda s exministrom p. PhDr. Pavlom KANISOM, CSc. v mestskom kultúrnom stredisku. Súčasťou programu bolo premietnutie filmu P. KANISA „Poroba“. Prezentácia miestneho klubu Partizánske bola zabezpečená banerom a prítomnosťou predsedu klubu p. Štefanom Ševčíkom a p. Ing. Ladislavom Prídavkom. (o16.00 pre verejnosť).

Návšteva NGŠ OS SR

Dňa 22.10.2012 navštívili predseda miestneho klubu SMRŠ v Partizánskom a primátor mesta Partizánske náčelníka generálneho štábu ozborjených síl SR, genpor. Ing. Petra Vojteka. Predmetom stretnutia bola spolupráca  ministerstva obrany  SR  s  mestom Partizánske a  klubom SMRŠ v Partizánskom.

XXII. valné zhromaždenie SMRŠ

Dňa 13.10. 2012 o 10 hod. sa konalo  v Piešťanoch  XXII. valné zhromaždenie Spoločnosti M. R. Štefánika, kde  sa náš klub prezentoval vlastnou prezentáciou a informoval členov ostatných klubov o našej činnosti od januára 2012 do 13.10.2012. Účasť nášho klubu bola 50 členov.