Pochod M. R. Štefánika

Dňa 5.5.2012 sa uskutočnil Pochod M. R. Štefánika pri príležitosti 93. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji a pri príležitosti 1. výročia založenia Československej obce legionárskej (ČSOL) – Jednota Senec, ktorá podujatie organizovala. Medzi mnohými účastníkmi mala Spoločnosť MRŠ zastúpenie na podujatí v klube PE.

Spolupráca sekretariátu prezidenta SR

Dňa 30.4.2012 navštívil p. RSDr. Marián Parkányi – riaditeľ sekretariátu prezidenta Slovenskej republiky predsedu klubu PE a jednali o možnostiach ako rozvíjať aktivity Spoločnosti MRŠ po celom Slovensku. Sekretariát prezidenta republiky zabezpečuje výkon funkcie prezidenta republiky a osobný servis prezidenta republiky.

Pamätník slovenským vojakom

V dňoch 25. – 30.4.2012  sa predseda klubu MRŠ Štefan Ševčík zúčastnil spolu s členmi klubu generálov – generálmi Svetozárom Naďovičom a Mariánom Miklušom a s tajomníkom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Viliamom Longauerom návštevy v ukrajinskom meste Ovruč. Počas pobytu na pozvanie ukrajinských veteránov si uctili pamiatku obetí katastrofy v …

Pokračovať v čítaní

1. schôdza klubu Partizánske v roku 2012

     Dňa 16.3.2012 sa uskutočnila prvá tohtoročná schôdza klubu s členmi  výboru,  v miestnej reštaurácii Kotolňa v meste Partizánskom.  Na schôdzi sme jednohlasne odhlasovali udelenie Dekrétu čestného predsedu klubu v Partizánskom  doc. PaedDr. Jozefovi  BOŽIKOVI, PhD. – primátorovi mesta Partizánske.