Vlastenectvo a naše mesto

i_2093723

Klub PE srdečne pozýva členov SMRŠ do Panoramatického 3D kina v Partizánskom na spoločnú besedu klubu PE, miestneho odboru Matice Slovenskej a politickej strany Spolu sme Slovensko konanú dňa 29.11.2013. Besedou napĺňajú zúčastnené strany vzájomnú dohodu o spolupráci. Program ponúka zhliadnutie filmu „Poroba“ a diskusiu s Ing. Pavlom Kanisom, zhliadnutie filmu „Baťovany rok 1938 – 2013“ a predstavenie histórie mesta Partizánske primátorom doc. PeadDr. Jozefom Božikom, PhD..

Comments are closed