Plán aktivít na rok 2015


logosmrspe

Aktivity klubu 2015

 

Dovoľte aby som Vám predstavil aktivity spoluorganizované klubom PE a spoločnosťami s ktorými klub úzko spolupracuje, na ktoré ste všetci srdečne pozvaný.

Organizačné detaily a bližšie informácie k daným aktivitám budú včas aktuálne prezentované na web stránke www.partizanske.mrstefanik.sk ale aj formou e-mailu členskej základni.

 

31. marca Výročie  oslobodenia mesta Partizánske.
1.mája – 14 júna Výstava M.R. Štefánika v mestskom múzeu v Partizánskom , k 135 výročiu narodenia M.R. Štefánika. Výstava  potrvá  mesiac a pól.
3. mája Spomienková slávnosť na Bradle.                                                                            Pri príležitosti 96. výročia tragickej smrti M. R. Štefánika.
4. mája Spomienková slávnosť Parku M. R. Štefánika v meste Partizánske. – položenie vencov
15. júna Deň záchranných ozbrojených zložiek
5. júl Oslavy príchodu sv. Cyrila a Metoda v meste Partizánske.                                        Pri príležitosti 1 153. výročia príchodu vierozvestcov na slovenské územie.
17. júla Položenie venca k pilónom Štefánikovho ďalekohľadu na hvezdárni v Malých Bieliciach a pamätnej tabuli v Parku M. R. Štefánika v Partizánskom.
24. – 28. augusta Hokejový turnaj o pohár Zdena Cháru v ľadovom hokeji na zimnom štadióne v Partizánskom.
22.augusta Oslavy SNP v Partizánskom a ukážky vojakou vojnovej histórie  
29. augusta Výročie SNP na Jankovom Vŕšku  a súťažou vo varení guľášu spoločnosti Lions Club Československo.
28. augusta Mestské oslavy výročia SNP a Dňa Ústavy SR v meste Partizánske.
22. septembra Spomienkové stretnutie spojené s prietnym aktom pri Pamätníku Hurbanovkých bojov v Brezovej pod bradlom.                                                                                       Pri príležitosti Dňa ozbrojených síl SR.
3. októbra Súťaž vo varení guľášu primátora mesta Partizánske. Zúčastnite sa ako člen družstva klubu PE.
17. októbra Valné zhromaždenie Spoločnosti M. R. Štefánika v Piešťanoch
30. októbra Česko-slovenský deň.                                                                                                   Pri príležitosti 97. výročia vzniku samostatného Česko-slovenského štátu  dňa    28. októbra 1918. Čas, miesto a dátum budú spresnené.

Dátumy sa bude priebežne upresňovať .

 

 S pozdravom
Štefan Ševčík
Predseda miestneho klubu SMRŠ v Partizánskom

Comments are closed