Súťaž vo varení Bielickej kapustnice

Dňa 7.9.2013 sa konal „1. ročník súťaže vo varení Bielickej kapustnice“.  Miestny klub v Partizánskom sa zapojil do súťaže s cieľom zviditeľnenia SMRŠ na verejnosti.

Comments are closed