Plán aktivít na rok 2015

2015

Aktivity klubu 2015   Dovoľte aby som Vám predstavil aktivity spoluorganizované klubom PE a spoločnosťami s ktorými klub úzko spolupracuje, na ktoré ste všetci srdečne pozvaný. Organizačné detaily a bližšie informácie k daným aktivitám budú včas aktuálne prezentované na web stránke www.partizanske.mrstefanik.sk ale aj formou e-mailu členskej základni.   31. marca Výročie  oslobodenia …

Pokračovať v čítaní