Tím gen. M. R. Štefánika na Vojenskom pochode Česká Republika

64-1.-a-3.-tým-biggist-teams

V dňoch 10. – 11. mája 2014 sa uskutočnil 4. ročník „Vojenského pochodu Česká republika“, pochodu s najväčšou účasťou v Českej republike a najväčším počtom voliteľných trás, tentokrát vo vojenskom výcvikovom priestore Vyškov – Dědice. Miestny klub Partizánske zorganizoval tím pod názvom „gen. M. R. Štefánik“ a dňa 10. mája sa zúčastnil pochodu.

 

Tím gen. M. R. Štefánika absolvoval trasy 20km a 30km s vakmi vážiacimi cca 20 kg, s prevýšením trás 483 m a 715 m, so štartom a cieľom v kasárňach Vyškov. Pochodu sa zúčastnilo 1098 osôb na ôsmych dĺžkach trás. Zo zahraničia boli 124 účastníkmi zastúpené štáty Slovensko, Francúzsko, Holandsko, Itália, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Španielsko, USA a Veľká Británia. Náš tím získal víťazný pohár za 3. miesto v hodnotenej kategórii najväčší tím a získal aj prvenstvo za najťažší vak pochodu. všetci účastníci tímu, ktorí sú profesionálnymi vojakmi, reprezentovali Slovenskú republiku ako príslušníci ozbrojených síl SR, ustrojený v poľnej rovnošate. Tím gen. M. R. Štefánika doplnili aj profesionálny vojaci zo Zväzu vojakov – Klub Horná Nitra. Všetkým účastníkom tímu gratulujeme za športový výkon a ďakujeme za reprezentáciu Spoločnosti.

Je veľká škoda že okrem vlajky SR sme nedisponujeme aj vlajkou Spoločnosti M. R. Štefánika, mohli sme tak dať najavo zreteľne svoju príslušnosť k Štefánikovej spoločnosti rovnako ako k Slovenskej republike. Na návrhu štandardy pracuje miestny klub Partizánske už dlhšiu dobu, návrh konzultovaný tajomníkom heraldickej komisie Ministra obrany z Vojenského historického ústavu je pripravený. Preto veríme, že Správna rada Spoločnosti naše úsilie zhmotní do podoby štandardy Spoločnosti a budeme tak môcť reprezentovať Spoločnosť v zahraničí tak, ako je to cťou a zvykom u všetkých krajín v zahraničí.

http://www.vojenskepochody.cz/historie/historie-2014/

 Fotoalbumu doplníme čo najskôr.

Comments are closed