Účasť na XXV. Valnom zhromaždení

  IMG_9270Vybraní členovia klubu sa zúčastnili na XXV. Valnom zhromaždení Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika, ktoré sa uskutočnilo dňa 14. novembra 2015 v priestoroch Kursalonu  Piešťany.

V rámci programu valného zhromaždenia pán Pavol Mika prítomným prezentoval činnosť miestneho klubu Partizánske za uplynulé obdobie. Neskôr pán Ladislav Prídavka prezentoval krátke pásmo s projekciou fotiek o živote a diele Františka Keleho . Obe prezentácie sa stretli s pozitívnym ohlasom prítomných.
Ku koncu valného zhromaždenia boli vykonané voľby predsedu a správnej rady spoločnosti.

Comments are closed