Výzva na darovanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmov

Dane plagátikVyzývame svojich členov, priateľov a sympatizantov osoby gen. Dr. M. R. Štefánika, aby využili možnosť poukázania 2% podielu zaplatenej dane z príjmov a poskytli tak podporu pre našu činnosť v roku 2014 a realizáciu našich projektov. SMRŠ bola k tomu účelu zaregistrovaná 13. 11. 2013 v zozname prijímateľov 2% dane v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb pod sp. zn. NCRls 42680/2013. Právnické a fyzické osoby, ktoré chcú darovať 2% zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2013 na verejnoprospešné aktivity nášmu občianskemu združeniu, majú možnosť tak urobiť v určených lehotách poukázaním darovanej sumy na náš účet v SLSP č. 0037243196/0900.

!!!Prosím Vás o doručenie originálu “Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti” predsedovi miestneho klubu v Partizánskom, a to osobne, poštou alebo prostredníctvom finančných oddelení. Vyberte jednu z dole uvedených adries!!!

Za Váš príspevok a prejavenú dôveru vopred srdečne ďakujeme.

pán Štefan Ševčík
Kúpeľná 201, Malé Bielice 958 04

p. Štefan Ševčík
Vojenský útvar 1056
Pod Horou 1, Zemianske Kostoľany 972 43

Comments are closed