XXII. valné zhromaždenie SMRŠ

Dňa 12.10.2013 sa zúčastnili zástupcovia miestneho klubu v Partizánskom na XXII. valnom zhromaždení Spoločnosti M. R. Štefánika v Piešťanoch, kde p. Pavol Kamzík prezentoval náš klub a informoval  členov klubov o našej činnosti od januára 2013. Ďalej sa zúčastnili p. M. Varečka a p. I. Žbodák. Počas zhromaždenia bol aj prezentovaný súhlas s udelením právnej subjektivity klubu Partizánske, ktorá je základom pre aktívnejšie získanie finančných prostriedkov na realizáciu plánovaných projektov klubu. Prvý krát v existencii klubu nebolo umožnené členom klubu zúčastniť sa na valnom zhromaždení, nakoľko pre klub bolo vyčlenených vedením SMRŠ len osem miest. Rovnaká situácia nastala aj pre ostatné miestne kluby, preto danú situáciu nebudeme ďalej komentovať.

Comments are closed