Zmena predsedu klubu

Vážené dámy a páni, drahí členovia klubu, priatelia,

     za takmer ročné pôsobenie vo  funkcii predsedu miestneho klubu Spoločnosti M. R. Štefánika môžem konštatovať, že klub neustále vyvíja nové aktivity k úspešnej prezentácii osoby M. R. Štefánika a jeho odkazu na verejnosti. Rovnako ako klubová činnosť ani samotný klub nestagnuje ale organizačne sa vyvíja. Presadenie nášho návrhu vlastnej právnej subjektivity sa nahlas komunikuje vo vedení Spoločnosti MRŠ, nakoľko sme preukázali že aktivity presahujúce rámec miestneho klubu vieme zrealizovať.

      Avšak ako sa neustále k mojej spokojnosti rozvíja klub, neustále mám z rodinných a ostatných osobných dôvodov menší priestor pre výkon svojej funkcie. Pre mňa je práca predsedu klubu poslaním, pretože si vyžaduje celého človeka, možné maximum jeho času, psychických a materiálnych zdrojov a zodpovednosť voči denne prichádzajúcim záväzkom. V danej situácii som prijal rozhodnutie vzdať sa funkcie predsedu klubu a prenechať vedenie klubu čestnému predsedovi, Štefanovi Ševčíkovi, zakladateľovi klubu. Som presvedčený o jeho nezastupiteľnosti ako lídra klubu. Jeho doterajšia práca, odhodlanie a obetavosť hovorí sama za seba.

      Teším sa na ďalšiu spoluprácu v našom miestnom klube a žiadam Vás o pomoc staro-novému predsedovi klubu, aj keď by bola takpovediac zanedbateľná má veľký význam. Všetkým prajem príjemný deň a veľa úspechov v osobnom a profesijnom živote.

 S pozdravom   Juraj Hladký

Comments are closed